Openbaar onderzoek en bekendmaking beslissingen

OPENBAAR ONDERZOEK: GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN – DE RING

 

De Ring rond Brussel (R0) is oude en verouderde infrastructuur. De eerste delen dateren van ruim 60 jaar geleden. Het verkeersvolumetoen en nu is een veelvoud. Over/onder/naast de ring is er weinig ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De vele gevaarlijke knelpunten leiden tot dagelijkse files, accidenten en incidenten, wat zorgt voor sluipverkeer in de gemeenten rond de ring, waardoor de leefbaarheid erop achteruit gaat.

 

De ruimtelijke herinrichting van het projectgebied van de R0 houdt het toepassen van het principe van het scheiden van doorgaand en lokaal verkeer op de R0 in. Dit zorgt voor een veiligere ring met minder incidenten en dus een betere doorstroming; wat ook het sluipverkeer terug naar de ring haalt en zo de omliggende woonkernen meer leefbaar maakt.

 

Tegelijkertijd zorgt de ruimtelijke herinrichting van het projectgebied van de R0 voor multimodale verbindingen over, onder en naast de R0, en zet ze in op de landschappelijke inpassing van de infrastructuur en op groene en blauwe verbindingen. Zo biedt de herinrichting de mogelijkheid om een verbeterde werk- en leefomgeving rond de ring te creëren en opnieuw ruimte onder, boven en langs de R0 te maken voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer, dieren en groen.

 

De ring moet, met andere woorden, in plaats van de barrière die ze vandaag vormt, zorgen voor verbindingen in de toekomst.

Je kan de procesnota en de startnota hier raadplegen.

Bezwaren kunnen tot en met 30 juli ingediend worden via het online formulier (https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Indienen-bezwaar) of per brief aan

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning- en projecten

Koning Albert II-laan 20 bus 7

1000 Brussel

Indien u nog vragen heeft inzake de bovenstaande documenten kan u steeds contact opnemen met de dienst omgeving van de gemeente : omgeving@kraainem.be