Ontwikkelingssamenwerking & verzustering

Het gemeentelijk secretariaat behandelt en volgt de verschillende projecten op waaraan de gemeente zijn steun verleent. De aanvragen dienen schriftelijk gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze worden op het eind van het jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

De verenigingen die zo de voorbije jaren een gemeentelijke bijdrage ontvingen kan je vinden in de bijlage hieronder.

De gemeente steunt daarnaast ook projecten die dringende hulp nodig hebben.