Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Ruimtelijk uitvoeringsplan Pikdorenveld

Gepubliceerd op wo 06 december 2023
Onze gemeente besliste het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Pikdorenveld’ op te maken. Het RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Kraainem waarin recent enkele passages werden geschrapt.

Met dit RUP wenst de gemeente het openruimtegebied Pikdorenveld eenduidig te bestendigen als openruimtekamer en kwaliteitsvoller te maken door de bescherming van de agrarische structuur en met de uitbreiding van de groenelementen doorheen het gebied.

In de eerste fase van de RUP-procedure werden de plandoelstellingen geformuleerd. Voor deze
plandoelstellingen werd onderzocht of er – door de uitvoering – aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden. Op 24 oktober 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de eerste fase goed. De start- en procesnota van het RUP Pikdorenveld kunnen vanaf 18 december 2023 tot en met 15 februari 2024 geraadpleegd worden bij team omgeving in het gemeentehuis of op www.kraainem.be. Reacties op deze startnota kan je uiterlijk op 15 februari 2024 per post bezorgen (Arthur Dezangrélaan 17, 1950 Kraainem), tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis of digitaal via omgeving@kraainem.be.

Je kan het dossier online raadplegen via dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/b71efbb5-f084-4d7c-81d8-60ca4e6b6ca1

Openingsuren en contact:

Team omgeving

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 60
e-mail
omgeving@kraainem.be