Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek vervoerregio Leuven

Gepubliceerd op vr 15 september 2023
De vervoerregio Leuven heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen.

In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven. 

Dit openbaar onderzoek loopt van 4 september tot en met 2 november 2023.

Hoe kan je opmerkingen doorgeven? 

Van 4 september tot en met 2 november 2023 kan je je opmerkingen bezorgen:

  • Via mail aan de vervoerregio Leuven op het mailadres vervoerregio.leuven@vlaanderen.be.
  • Via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van de gemeenten die tot de vervoerregio Leuven behoren.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

Openingsuren en contact:

Team mobiliteit

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 60
e-mail
mobiliteit@kraainem.be