Vergunning taxi

Gepubliceerd op do 25 mei 2023
Aanvraag taxivergunningen en bestuurderspassen tijdelijk niet mogelijk.

Op 30 maart 2023 werd het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet vernietigd door de Raad van State na een verzoekschrift tot nietigverklaring vanuit de taxisector zelf. Het besluit werd vernietigd om zuiver procedurele redenen. Er liggen dus geen inhoudelijke redenen aan de grondslag.

Concreet betekent dit dat de exploitatievoorwaarden van het besluit, maar ook de procedures voor het verkrijgen van vergunningen en bestuurderspassen, momenteel niet langer van kracht zijn. Tot een nieuw besluit van kracht is, heeft de Vlaamse overheid aan elke stad en gemeente gevraagd om geen nieuwe bestuurderspassen of vergunningen af te leveren aan taxibestuurders of -exploitanten. Daar zijn door het arrest op dit moment juridische risico’s aan verbonden.

De Vlaamse overheid stelt alles in het werk om in het belang van de sector zo snel mogelijk een aangepast besluit in werking te laten treden. De Vlaamse Regering heeft daarvoor op 12 april 2023 al de eerste stap gezet met de principiële goedkeuring van een aangepast besluit en zal hoogdringendheid inroepen bij de volgende stappen.

Meer info: www.vlaanderen.be/taxi

Openingsuren en contact

Team lokale economie

adres
A. Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 227 05 21
e-mail
lokaleeconomie@kraainem.be