Persbericht 16 juni 2022

Gepubliceerd op vr 17 juni 2022
Oekraïnecrisis: lokale besturen zitten op hun tandvlees

De lokale besturen Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem stellen vast dat er dringend nood is aan langetermijnoplossingen wat betreft de recente vluchtelingencrisis. De private opvanggezinnen vragen meer duidelijkheid en de zoektocht naar nieuwe opvangplekken wordt steeds moeilijker. Ook de lokale besturen botsen tegen hun limieten, want er is dringend nood aan maatschappelijk werkers en lokale coördinatoren om deze crisis op te volgen. Zonder betere ondersteuning en duidelijke oplossingen dreigen lokale besturen hun diensten niet meer degelijk te kunnen aanbieden aan hun bevolking.

Huisvestingsproblematiek

Het #PlekVrij-initiatief zorgde voor een indrukwekkende vorm van solidariteit binnen de gemeenten, daarvoor zijn de lokale besturen de burgers enorm dankbaar. Het lokaal bestuur Kraainem vangt op heden 134 Oekraïners op, Zaventem 116 en Wezembeek-Oppem 139, en dit grotendeels binnen het private opvanginitiatief. Door de stijgende cijfers dreigt de dienstverlening naar de bevolking niet meer optimaal te kunnen verlopen. Ook de opvanggezinnen signaleren dat er nood is aan oplossingen op lange termijn, met onder andere de zomervakantie in het vooruitzicht. Soms klikt het niet of willen opvanggezinnen hun privacy terug.

Lokale besturen vinden het dan ook bijzonder jammer dat er voorlopig niet meer zal geïnvesteerd worden in bijkomende nooddorpen. Er is een grote woningnood en de opvanggezinnen zijn slechts een tijdelijke oplossing. Het lokale niveau heeft reeds enorme inspanningen gedaan tijdens de coronapandemie en doet voor de Oekraïense vluchtelingencrisis al het mogelijke, ook al is dit binnen het wettelijk kader niet altijd duidelijk. Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem vragen de hogere overheden om dringend werk te maken van zeer concrete en duurzame oplossingen.

Personeelstekort

Het tekort aan opvanggezinnen is één probleem, maar ook binnen het OCMW zijn er te weinig handen om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Wegens gebrek aan coördinatie op hoger niveau wordt deze crisis gecoördineerd door het eigen personeel. De crisis combineren met het dagelijkse takenpakket is niet langer houdbaar. Vacatures werden opengesteld voor de opvolging van deze crisis op lokaal niveau, maar ook deze geraken niet ingevuld. Daarbij komt de onduidelijkheid omtrent regelgeving en – soms tegenstrijdige – communicatie (websites, nieuwsbrieven, persberichten, …). Ook werden er beloftes gemaakt van bovenaf, maar niet of laattijdig ingevuld. De lokale besturen hebben nood aan duidelijke, uniforme en concrete informatie waarmee zij aan de slag kunnen.

Er is nood aan concrete langetermijnoplossingen voor opvang, personeel en betere coördinatie van bovenaf. Net zoals tijdens de coronacrisis wordt er voor deze vluchtelingencrisis enorm veel gevraagd van de lokale besturen. Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem hebben zich vanaf het begin van de crisis volop geëngageerd en willen dit ook blijven doen, maar ze zitten op hun tandvlees.