Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Nieuwsbericht vaccinatie - 16 juni

Gepubliceerd op wo 16 juni 2021
Nieuwsbericht van de Eerstelijnszone Druivenstreek

Vaccinatie 16-17-jarigen

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om ook aan de 16-en 17-jarigen een vaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden, volgens modaliteiten die uitgewerkt worden door de Task Force. Dit zal gebeuren met het Pfizer-vaccin, dat voor deze leeftijdsgroep de toelating van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) verkreeg. In het begin van dit jaar werden in ons land de 16-17-jarige zorgverleners die stage liepen in o.a. woonzorgcentra er al mee gevaccineerd.

De vaccinatie van deze jongeren zal aansluiten op die van de 18-jarigen. De minderjarigen met onderliggende aandoeningen zullen door pediaters inde ziekenhuizen aangemeld worden. Kinderen met het syndroom van down kunnen door de huisartsen aan die pediaters gemeld worden. De huisartsen krijgen binnenkort een overzicht van deze pediaters. Zodra de pediaters deze jongeren hebben aangemeld, komen ze met een hogere prioriteit dan de algemene bevolking in de uitnodigingen en zullen ze dus bij de eerstvolgende uitnodigingsronde aan bod komen.

Meer info vind je op https://www.laatjevaccineren.be/interministeri%C3%ABle-conferentie-zet-het-licht-op-groen-voor-de-vaccinatie-van-16-17-jarigen-met-het

Via QVAX inschrijven als -41-jarige voor J&J-vaccin

Momenteel worden mensen jonger dan 41 jaar standaard niet uitgenodigd voor een vaccinatie met een Janssen-vaccin in de vaccinatiecentra. Vanaf nu kan iedereen, die jonger is dan 41 jaar, en het Janssen-vaccin wenst dat aangeven door zich op de QVAX-lijst in te schrijven.

Bij een nieuwe of een bestaande inschrijving op QVAX komt er een keuzeveld bij mensen jonger dan 41-jaar, waarin ze kunnen aangeven dat ze ook voor vaccinatie met een Janssen-vaccinatie opgeroepen willen worden. Ze nemen kennis van het zeer zeldzame risico op ernstige aandoeningen. 

Personen die zich eerder al ingeschreven hadden via QVAX, krijgen een e-mail met de vraag hun inschrijving bij te werken met deze keuze. Personen kunnen dus ook op elk moment opnieuw inloggen in QVAX en hun inschrijving bijwerken.

Voor sommige mensen kan dat betekenen dat ze verschillende weken vroeger gevaccineerd kunnen worden dan wanneer ze moeten wachten op een ander vaccintype. Hoeveel mensen jonger dan 41 jaar zo de kans hebben om sneller gevaccineerd te worden, zal natuurlijk afhangen van hoeveel Janssen-vaccins er de komende weken geleverd worden. Op deze manier worden alle beschikbare vaccins maximaal ingezet en kunnen zoveel mogelijk Vlamingen voor het begin van de zomervakantie om een 1ste (en 2de prik) komen.

Wat zijn de principes?

  1. De inschrijving voor een Janssen-vaccin via QVAX is vrijwillig;
  2. Een inschrijving op QVAX resulteert niet automatisch in een uitnodiging voor het Janssen-vaccin. De persoon geeft zich op als reserve die bereid is om ook voor een Janssen-vaccin opgeroepen te kunnen worden. De persoon kan even goed voor een ander type vaccin opgeroepen worden wanneer hij/zij bovenaan de reservelijst staat en er een ander vaccintype beschikbaar is gekomen. Er is dus nog altijd geen keuzevrijheid voor een vaccin;
  3. Zoals altijd sluit een inschrijving op QVAX de persoon in kwestie niet uit van een uitnodiging via het reguliere kanaal. Als de persoon niet opgeroepen wordt via QVAX, zal hij/zij nog altijd via brief uitgenodigd worden wanneer zijn/haar leeftijdsgroep aan de beurt is;
  4. De vaccins voor mensen die via QVAX worden opgeroepen, worden volgens dezelfde prioriteiten verdeeld als via het reguliere kanaal, waarbij we dalen in leeftijd van oud naar jong.
  5. Iedere persoon die op QVAX aanduidt met een Janssen-vaccin gevaccineerd te willen worden, zal extra informatie krijgen waarin de risico’s van het Janssen-vaccin uitgelegd worden.
  6. Je kan je enkel inschrijven als je tussen de 18 en 40 jaar oud bent. 16-17 jarigen zullen met het Pfizer-vaccin gevaccineerd worden, 40 plussers kwamen voordien al in aanmerking voor het Janssen-vaccin.

Oproep: zet je op QVAX!

Aangezien er de komende weken grote aantallen vaccins worden geleverd en gezet, mensen hier en daar afhaken wegens vakantieplannen en vele mensen hun vaccinatie al achter de rug ligt of hun uitnodiging al hebben ontvangen, raden we (jongere) mensen aan zich in te schrijven via de reservelijst QVAX.  Het kan je vaccinatie met verschillende weken versnellen.

Opgelet! Je kan enkel worden opgeroepen via QVAX wanneer je nog geen uitnodiging hebt ontvangen. Het kan zijn dat je uitnodiging nog onderweg is, en je daarom niet wordt opgeroepen. Om deze reden kan het soms lijken dat jonge mensen eerder worden opgeroepen. Dit is niet het geval. Zoals hierboven vermeld respecteert QVAX dezelfde prioriteiten als via het reguliere kanaal.

Toegang tot je COVID-certificaat

Het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd, moet reizen binnen de Europese Unie opnieuw makkelijker maken. Het certificaat wordt in alle EU-landen ingevoerd. Ze kunnen nu al beginnen met de uitgifte en het gebruik ervan. Vanaf 1 juli 2021 moet het in alle EU-lidstaten beschikbaar zijn.

Je kan alle certificaten die voor je persoonlijke situatie beschikbaar zijn, raadplegen en downloaden via de overheidssites Mijngezondheid of Mijnburgerprofiel. Je vindt jouw certificaat ook via de mobiele app COVIDSafe.be app. Ook zal je over de mogelijkheid beschikken om je vaccinatiecertificaat op vraag per post toegestuurd te krijgen.

Vragen over het COVID-certificaat?

Alle info over het digital corona certificaat (DCC) staat gebundeld op de webpagina: www.vlaanderen.be. Of neem contact op met het callcenter: 078 78 78 50 (voor inwoners van Vlaanderen).