Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Jouw situatie is misschien veranderd door COVID-19?

Gepubliceerd op zo 27 december 2020
Heb je hulp nodig? Heb je door de coronacrisis nood aan psychosociale en/of financiële hulp en kan je je ziekenhuisfacturen, je huur, je rekeningen, ... niet meer betalen? Heb je praktische hulp nodig, bijvoorbeeld met online formulieren?

Het OCMW kan je helpen. Tijdens de coronacrisis heeft de regering budgetten vrijgemaakt om toe te laten aan de OCMW’s om noodzakelijke hulpverlening toe te kennen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Deze brochure bevat een overzicht waarvoor deze gebruikt kunnen worden.