naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Kraainem en Vlaams-Brabant zetten zich in voor het klimaat.

Gepubliceerd op di 12 november 2019

Recent tekenden 64 gemeenten uit Vlaams-Brabant, waaronder Kraainem, een nieuw Klimaatengagement.

De afwisselende periodes van hitte, droogte en overstromingen vertellen ons duidelijk dat het klimaat verandert. De laatste vier jaar waren de warmste ooit. Daar willen wij iets aan doen.

Samen met Haviland, Interleuven en de Vlaams-Brabantse gemeenten maken wij werk van een sterk en doorgedreven klimaatbeleid. En dat legden we op 18 oktober 2019 vast in een nieuw Klimaatengagement.

Wat beloven de 64 gemeenten concreet?

 • Minder CO2 uitstoten, door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken
 • De effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast te verminderen
 • Alle relevante actoren te betrekken bij de uitvoering van ons lokaal klimaatbeleid
 • Zelf het goede voorbeeld te geven

De 64 gemeenten zetten daarbij in op onder andere deze thema’s:

 • Ruimtelijke ordening
  Ze trekken volop de kaart van kernversterking, met ruimte voor hernieuwbare energie en met aandacht voor het duurzaam versterken van de open en groene ruimte. Wonen,werken en winkelen gebeurt hoofdzakelijk in dorps-en stadskernen.
 • Gebouwen.
  We verminderen het energiegebruik in onze eigen gebouwen en moedigen onze inwoners aan om duurzaam te (ver)bouwen en energie te besparen.Daarnaast versnellen we de renovatiegraad van woningen in onze gemeente.
 • Mobiliteit.
  Een ambitieus fiets en trage wegen beleid en een sterke uitbouw van het openbaar vervoer moeten inwoners verleiden om de wagen aan de kant te laten staan. Voor wie toch de wagen neemt, zijn elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof en gedeelde mobiliteit aantrekkelijke alternatieven.
 • Klimaatadaptatie.
  Met meer groen, meer ruimte voor water en door te ontharden waar het kan, willen we de te verwachten effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, tegengaan en tegelijkertijd ook de biodiversiteit in onze regio versterken.
 • Hernieuwbare energie.
  De 64 gemeenten zetten in op natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als zon en wind en op groene(rest)warmte.

Voor meer info, zie website Provincie Vlaams-Brabant.

 • Klimaatengagement

Openingsuren en contact

Dienst Communicatie

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 62
e-mail
info@kraainem.be