Managementteam

Het managementteam coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente. Het team staat onder leiding van de algemeen directeur en bestaat uit het diensthoofd bevolking, het diensthoofd technische dienst, de stedenbouwkundige ambtenaar, de milieuambtenaar, de financieel beheerder en de bestuurssecretaris.

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten en ook de interne communicatie.

Het managementteam vergadert maandelijks.

Leden van het personeel

Loes Abrahams

Christophe Clerin

Joëlle Eggermont

Sophie Mary

Luc Pintelon

Rudy Vander Elst

Stéphanie Ponthieu

Openingsuren en contact

Dienst Interne zaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
info@kraainem.be