Managementteam

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de teams, alsook de interne communicatie, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.

Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de adjunct-algemeendirecteur, de financieel directeur en alle andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de deelname aan het managementteam nuttig wordt geacht voor het functioneren van de gemeente.

Het managementteam vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de algemeen directeur.

Hieronder vindt u een overzicht van de leden van het managementteam.

Leden van het managementteam

  • Joëlle Eggermont - Algemeen directeur
  • Christophe Clerin - Adjunct-algemeendirecteur
  • Danny Van den Eynden - Financieel directeur waarnemend
  • Rudy Vander Elst - Coördinator ruimtelijke ontwikkeling
  • Stéphanie Ponthieu – Coördinator burgerzaken

Met raadgevende stem:

  • Bertrand Waucquez – Burgemeester
  • Françoise Devleeschouwer – Voorzitter OCMW

Openingsuren en contact

Team secretariaat

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
info@kraainem.be