Laatste maatregelen

Alle updates vind je op de website van het crisiscentrum. Op de hoogte blijven van nieuwe maatregelen en verwittigd worden bij crisissituaties? Schrijf je in op BE-alert.

Kan je soms niet meer volgen met alle veranderende maatregelen? Dan kan deze website je zeker verder helpen: https://mijncoronatest.be/ .

06/01/2022 - Overlegcomité bespreekt omikron, lopende maatregelen blijven van kracht: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-bespreekt-omikron-lopende-maatregelen-blijven-van-kracht

Het is van belang om deze zes gouden regels te blijven volgen:

 1. Was en ontsmet je handen geregeld
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwetsbare personen
 4. Hou minstens 1,5 meter afstand
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels over bijeenkomsten

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker is vanaf donderdag 6 januari 2022 verplicht op de volgende plaatsen:

 • Het openbaar vervoer
 • De medische en niet medische contactberoepen
 • In binnenruimtes van
  • Winkels en winkelcentra,
  • Medische en niet-medische contactberoepen,
  • Horeca,
  • Zorginstellingen,
  • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen,
  • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra,
  • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken,
  • Erediensten

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 6 jaar. Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Een medisch attest om geen mondmasker te dragen

Wie geen mondmasker of een gelaatsscherm kan dragen omwille van een beperking, heeft hiervoor een medisch attest nodig. In welke gevallen is dit mogelijk en hoe kan de arts dit attest objectief en waarheidsgetrouw opstellen? Meer info.

Events

Events en activiteiten binnen

Alle massa-evenementen binnen zijn verboden. Dit geldt ook voor kerstmarkten, winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, en congresssen die binnen worden georganiseerd.

Ook de binnenruimtes in de culturele, feestelijke en recreatieve sector worden gesloten, met uitzondering van:

 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Musea
 • Georganiseerde activiteiten gericht op de noden van kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten door professionelen omkaderd
 • Feest- en receptiezalen, enkel voor huwelijken en begrafenissen
 • Wellnesscentra, inclusief sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoommachines en hammams.

Ook bioscopen, lasergames, bowlingzalen, escaperooms, paintball-, snooker-, darts- en biljartzaken en indoor trampoline-parken moeten worden gesloten.

De sportieve sector blijft geopend, inclusief fitness en zwembaden. Recreatieve onderdelen van zwembaden en subtropische zwembaden moeten sluiten, net als de binnenruimtes van pretparken en dierentuinen. Sportkampen kunnen enkel plaatsvinden zonder overnachtingen.

Publieke events buiten

Voor evenementen buiten komen er strengere regels om crowding te voorkomen: 

 • Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers
 • Maximaal één bezoeker/4 m2 
 • Vanaf 100 bezoekers eenrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen. 

Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. 06/01: telewerk blijft verplicht met maximaal één terugkeermoment per week.

Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Onderwijs

Het Overlegcomité bevestigt de geplande heropening van het onderwijs vanaf 10 januari. Dit betekent opnieuw volledig contactonderwijs voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs, en het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij moeten de volgende preventieve maatregelen gerespecteerd worden:

 • permanent inzetten op ventilatie,
 • mondmaskerplicht vanaf 6 jaar,
 • respect voor de test- en quarantaineregels. Zo zullen klassen gesloten worden gesloten vanaf 4 besmettingen (kinderen met symptomen),
 • vergaderingen blijven digitaal plaatsvinden
 • het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (studie, refter, ...) wordt maximaal vermeden,
 • ééndaagse uitstappen zijn toegelaten conform de geldende regels in de samenleving,
 • extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort.

Er wordt een oproep gedaan aan ouders om kinderen zoveel mogelijk te zelftesten.

Wat het hoger onderwijs betreft, nodigt het Overlegcomité de ministers van Onderwijs uit om samen met het onderwijsveld na te gaan op basis van welke (bijkomende) preventieve maatregelen het hoger onderwijs georganiseerd wordt vanaf 10 januari.

Veilig winkelen

Winkelen kan met maximaal twee personen (met uitzondering van minderjarigen van het eigen huishouden). Per 10 m2 winkeloppervlak wordt één bezoeker toegestaan. Tussen de winkelende gezelschappen moet een afstand van 1,5 m worden gewaarborgd. Indien het winkeloppervlak groter is dan 400 m2 moet er een gepaste toegangscontrole zijn.