Klooster van de Visitatie

Klooster van de Visitatie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

Historische waarde

De orde van de visitandinessen werd in 1610 gesticht te Annecy in Frankrijk door Jeanne de Chantal en Franciscus van Sales. Dit klooster is de enige vestigingsplaats in België van de Zusters van de Visitatie. De site bestond uit een klooster met conciërgewoning, in 1937 aangevuld met een woning voor de aalmoezenier. Reeds van bij de bouw werd het klooster als een belangrijke realisatie beschouwd met een constante stroom van bezoekers. Dat hield pas op toen op 16 september 1930 het slotklooster werd ingericht.

Sociaal-culturele waarde

Het klooster werd gebouwd als slotklooster. De tweedeling tussen slot (rond pandgang) en publiek deel met zijn spreekkamers, grote sacristie en kamers voor de priesters (oostelijke vleugel aansluitend bij de kapel) is naar plattegrond, functies en inrichting duidelijk herkenbaar. Zo bleef de grote spreekkamer met scheiding tussen bezoekers en slotzusters intact bewaard net als de afzonderlijke beuk in de kerk voor de gelovigen en de afscheiding tussen zusterkoor en kerk. Het volledige terrein is ommuurd en de huizen op het domein hebben toegang noch zicht op de kloostertuin. Op het domein staan boomgaarden en in de noord-oostelijke hoek werd een kerkhof voor de zusters ingericht. De woningen van aalmoezenier en conciërge hebben geen zicht noch contact met de kloostertuin.

2022: opvang voor kinderen

In december 2022 werd het klooster een opvanghuis voor armen: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/kraainem-klooster-zusters-visitatie-wordt-opvanghuis-voor-armen 

Meer info

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Klooster van de Visitatie, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201385