Kadaster

Het kadaster wordt opgemaakt door het Ministerie van Financiën en bevat een lijst en plannen van alle eigendommen en hun eigenaars in de gemeente. Je kan inlichtingen van het kadaster bekomen op de dienst omgeving. Uittreksels dien je echter aan te vragen bij het Ministerie van Financiën.

Kadaster Administratie Kraainem

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
OW-Antenne Mutaties
Antenne Mutaties 233 Vilvoorde
Groenstraat 51
1800 Vilvoorde
Telefoon: 02 575 09 50  (9 tot 12 uur)
E-mail: rzsj.kantoor.vilvoorde@minfin.fed.be

Openingsuren: enkel na telefonische afspraak

Kadaster: registratie huurcontracten onroerende goederen en onderhandse schenking roerend - registratiekantoor

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
RZ-Kantoor
Kantoor Rechtszekerheid Vilvoorde
Groenstraat 51
1800 Vilvoorde
Telefoon : 0257/746.40 (9 tot 12 uur)
E-mail : rzsj.kantoor.vilvoorde@minfin.fed.be

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/huren-verhuren/registratie-huurcontract

Kadaster BTW

Algemene Administratie van de Fiscaliteit
CENTRUM
KMO LEUVEN - BEHEER TEAM 9
Groenstraat 51-57 
1800 Vilvoorde
Telefoon: 02 577 92 60 
E-mail: kmo.leuven.team9@minfin.fed.be 

Openingsuren: open voor publiek elke werkdag van 9 u tot 12 u.

Kadaster Kantoor der Registratie

Federale Overheidsdienst Financiën Registratiekantoor Overijse
Terhulpsesteenweg 16 3090 Overijse
02 577 87 30 
kant.reg.overijse@minfin.fed.be
Openingsuren : van 8 - 12 uur

Federale overheidsdienst Financiën

02 577 19 70
dir.kad.brabant.uittreksel@minfin.fed.be
Openingsuren: van 9 - 12 uur- van 13.30 tot 16 uur

Contact center

financien.belgium.be/nl/contact/Infocenters.
Opgelet! Als uw vraag een inzage in uw persoonlijk dossier vereist, neemt u best contact op met uw lokaal belastingkantoor.