Huisvesting

De provincie ondersteunt het wonen in Vlaams-Brabant. Particulieren kunnen aanvullende sociale leningen krijgen voor de aankoop, de bouw of de verbouwing van een woning. Een woning huren kan natuurlijk ook. Ouderen en personen met een handicap kunnen aanspraak maken op een aanpassingspremie. Voor algemene informatie en steunmaatregelen kan je de huisvestingsgids raadplegen.

Gemeente, OCMW, sociale huisvestingmaatschappij, sociale-verhuurkantoor en intercommunales zijn partners. Ook deze organisaties krijgen financiële steun van de provincie om hun woonbeleid vorm te geven. Hierdoor kunnen zij woningen en gronden tegen interessante voorwaarden aanbieden. Diverse studies en onderzoek uitgevoerd door de dienst huisvesting en grondbeleid onderbouwen het lokale beleid. Specifieke aandacht gaat ook naar het wonen in de Vlaamse rand en de luchthavenregio.

Voor meer info neem je best contact op met het OCMW.