Het OCMW kan helpen

  • Ervaar je financiële moeilijkheden? Het je extra kosten door de covid-crisis?
  • Heb je als student bijvoorbeeld nood aan een laptop of printer om je opleidingstraject te volgen maar kun je deze kosten niet betalen?
  • Ben je bijvoorbeeld (alleenstaande) ouder en heb je een hulpvraag?
  • Heb je nood aan psychologische hulp en weet je niet hoe je dit geregeld krijgt?
  • Is je inkomen tijdens de coronacrisis gedaald of volledig weggevallen?
  • Heb je andere vragen waarop je geen antwoord weet?

Het OCMW kan helpen, en dit op verschillende manieren.

Neem contact op met het OCMW van je gemeente. Een maatschappelijk werker zal jouw individuele situatie onderzoeken en bekijken wat mogelijk is.

T. 02 719 20 40
socialedienst@kraainem.be