Groeipakket

Groeipakket FONS

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt een Groeipakket, de nieuwe Vlaamse kinderbijslag. Het Groeipakket bestaat uit gezinsbijslagen en nieuwe toeslagen op maat van het kind. Het bedrag kan dus verschillen van kind tot kind. Kinderen geboren vanaf 2019 ontvangen een Groeipakket met de nieuwe bedragen. Kinderen geboren vóór 2019 behouden in hun Groeipakket de bedragen van hun huidige kinderbijslag. Wel kunnen ze recht hebben op een nieuwe toeslag van het Groeipakket.

Een antwoord op al jouw vragen vind je op de vernieuwde Vlaamse website www.Groeipakket.be. Een nieuwe aanvraag gebeurt altijd via deze website. Is je gezin aangesloten bij FONS, de Vlaamse overheidsdienst die het Groeipakket uitbetaalt - ongeacht bij wie je bent aangesloten? Neem dan zeker ook een kijkje op de website www.FONS.be. Je vindt er informatie over jouw rechten, de betalingen, een aanvraag doen of je kan er gemakkelijk een vraag stellen. Bovendien heb je ook altijd toegang tot je eigen digitale Groeipakketdossier op ‘MijnFONS’.

Groeipakket schooltoeslag 2022-2023

Kinderen in het kleuter-, lager of secundair onderwijs ontvangen een schooltoeslag als er aan nationaliteits-, pedagogische en financiële voorwaarden wordt voldaan. Je leest hierover meer op www.fons.be/toeslagen-Groeipakket/schooltoeslag

Vanaf september zal elke uitbetaler van het Groeipakket starten met het onderzoek naar de schooltoeslag voor het schooljaar 2022-2023. Dit gebeurt automatisch. Het gezin hoeft zelf niets te doen. Het gezin dat een uitbetaling krijgt, ontvangt een brief als bewijs dat men de schooltoeslag ontvangen heeft.

Ook voor ouder dan 18 jaar?

Ben je klaar met je studies? Als jonge schoolverlater heb je nog recht op het Groeipakket voor een periode van 12 maanden. Je hoeft je niet langer als werkzoekende in te schrijven bij de VDAB om als schoolverlater recht te hebben op het Groeipakket. Opgelet: je moet je inschrijven om later een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering te kunnen ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.