Gemeentelijke hinderpremie voor zelfstandige kleinhandelaars en horeca-uitbaters

De gemeenteraad heeft in vergadering van 30 maart 2021 beslist om een hinderpremie toe te kennen aan ondernemingen, die door verplichte en langdurige sluiting, het meest getroffen werden door de federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Een aanvraag indienen kan tot en met eind juni 2021. Meer informatie vind je in het bestand onder 'Downloads'.

Hinderpremie 2020

Wij hebben het genoegen u mee te delen dat de gemeenteraad in zitting van 28 april besloten heeft het premiereglement goed te keuren ten voordele van de horeca-uitbaters en de zelfstandige kleinhandelaars die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn én door de federale overheid verplicht werden hun zaak te sluiten. Deze gemeentelijke premie, met een minimaal bedrag van 1.250 €, is cumuleerbaar met de Vlaamse Corona hinderpremie. Zij kan met 300 € per voltijds medewerker verhoogd worden, indien u personeel tewerkstelt.

Een tweede verhoging  van 40 €/dag is voorzien tot 30 juni 2020 in geval van verlenging van de verplichting tot sluiting.

U wordt uitgenodigd om het aanvraagformulier in te vullen vóór 31 mei 2020.

Er moet geen nieuwe aanvraag ingediend worden in geval van verlenging van de maatregel. Het bijkomende bedrag zal automatisch toegekend worden door het bestuur.

Wij hopen dat deze premie u zal helpen om deze zware crisis te overbruggen en dat u zal kunnen bijdragen aan de heropleving van het sociaal en verenigingsleven in onze mooie gemeente.