Belgische nationaliteit - Enkel te gebruiken NA het nemen van een afspraak