Een kind erkennen

De erkenning is een authentieke akte waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van moeder- of vaderschap bestaat tussen zichzelf en het kind.

Deze procedure wordt beheerst door het recht van de staat waarvan de ouder de nationaliteit heeft op het ogenblik van de erkenning.

Volgens het Belgisch recht, behalve in uitzonderlijke gevallen, kan je wanneer je niet met de moeder gehuwd bent een erkenningsprocedure opstarten. Als de vader gehuwd is en een kind erkent van een vrouw waarmee hij niet gehuwd is, dan wordt de echtgenoot/echtgenote van de vader verwittigd. 

De erkenning gebeurt bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente of bij een notaris.

Met de toestemming van de moeder kan de erkenning als volgt plaatsvinden:

  • Voor de geboorte. De wet voorziet geen minimumzwangerschapstermijn. Je hebt enkel een attest van de arts nodig dat de zwangerschap bevestigt en dat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeldt.
  • Bij de geboorteaangifte.

Na de geboorte is er in de meeste gevallen geen tijdslimiet. Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt moeten de ouder, ten opzichte van wie de afstamming vastgesteld wordt, en het kind beiden hun toestemming geven. Om een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige te erkennen volstaat de toestemming van het kind.

Wanneer er geen akkoord is over de erkenning kan er een proces worden aangespannen.

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak (burgerlijke stand) en vul ACHTERAF het formulier erkenning kind in.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

Het attest van de arts dat de zwangerschap bevestigt en de vermoedelijke bevallingsdatum vermeldt.

E-loket

  • Erkenning kind - Enkel te gebruiken NA het nemen van een afspraak

    Formulier

Openingsuren en contact:

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
bevolking@kraainem.be