De overstromingen

De overstromingen dateren niet van vandaag. De plaats waar zich nu de J. Van Hovestraat bevindt (Statieplaats-Viaduct) is sinds jaar en dag een risicogebied voor overstromingen op de samenvloeiing van de Kleine Maalbeek met de Woluwe. Heel dit gebied was destijds zeer drassig, met moerassen en veel natuurlijke vijvers die heden ten dage nog bestaan in het gebied tussen Watermael en Diegem en tussen Moorsel en Sterrebeek tot in Kraainem. Tot in het jaar 1900 kon men trouwens niet te voet van Sterrebeek naar Kraainem omdat het gebied moerassig was. Men moest destijds een ommetje maken doorheen een holle weg (de huidige A Lenaertsstraat) via de St.-Pieterskerk van Wezembeek.
In de gemeentelijke archieven vindt men interessante dingen terug :

  • Op 11 juni 1839 verwoestte een orkaan Laag-Kraainem en de overstromingen die hiermee gepaard gingen richtten veel schade aan. De reden hiertoe was dat het water niet vlot genoeg werd afgevoerd omdat het ondergrondse kanaal (waar zich momenteel de Woluwelaan bevindt) te klein was om de grote watertoevoer te verwerken. (De plaats waar zich nu de Woluwelaan bevindt was toen nog moeras).

  • De gemeenteraad schreef op 17 oktober 1850 aan de Provincie Brabant dat het geen zin had op te geven hoe hoog het waterpeil tijdens de overstromingen van 16 en 17 augustus had gestaan vermits er zich "jaarlijks" ergere overstromingen voordeden in dit gebied. De Woluwe trad buiten haar oevers maar Kraainem werd toen minder erg getroffen dan de buurgemeenten die langsheen de waterloop lagen (van Bosvoorde tot in Woluwe) en waar de dijken doorbraken.

  • Schade veroorzaakt door de onweren van juni 1858. - 1890-1891 : 3 belangrijke overstromingen op 2 jaar tijd. Deze keer is de aangerichte schade onherstelbaar en veel rampzaliger dan de voorgaande keren. Het evacueren van de bevolking en de veestapel duurde 18 uren en gebeurde in uiterst moeilijke omstandigheden. Er werd beroep gedaan op de Staat en op de Provincie om aan het nodige geld te geraken om de arme overstroomden te vergoeden.

  • In 1856 stond er 60 cm. water in de straten van Etterbeek en in de vallei van de Woluwe heeft men eens te meer af te rekenen met een overstroming. Men wijt het aan het verdwijnen de mogelijkheid tot buffering van het water in de talrijke vijvers die werden drooggelegd langsheen de rivier.

  • Sindsdien heeft Kraainem nog vaak te kampen gehad met overstromingen. Zo dikwijls zelfs dat er niet altijd nota van werd genomen. Het werd als een normaal gebeuren beschouwd. De aanleg van de Woluwe- collector bleek gedurende een dertigtal jaren efficiënt maar momenteel kan deze de grote hoeveelheden water die hij bij onweer te verwerken krijgt niet meer de baas. Wegens de fel toegenomen bebouwing sijpelt het water niet meer in de grond en wordt het "te snel" naar de collector afgevoerd. De spaarbekkens zullen hierin zeker verbetering brengen maar een moerasgebied is en blijft een risicogebied voor overstromingen. Een definitieve oplossing is momenteel noch technisch, noch financieel haalbaar en de realisatie ervan ligt niet binnen het bereik van de gemeente. Toch heeft de gemeente belangrijke werken laten uitvoeren die moeten beletten dat het gebied Laag-Kraainem bij elke hevige regenbui overstroomt.

Openingsuren en contact

Dienst Burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be