De Frankische periode en de Middeleeuwen

Tussen 290 tot 507 vernielen de Germaanse invasies alles wat tot dan toe was opgebouwd. De Franken bezetten een zeer groot gedeelte van Gallië. Frankrijk dankt zijn naam aan deze overheersers. In onze streek regeren de Salische Franken. Zij organiseren hun beleid op een totaal andere basis dan de Romeinen. De Romeinen deden het volgens militair model, de Franken niet. De economie ontwikkelt zich en er ontstaan grote nederzettingen (Gent, Brugge, Tongeren, Luik, Namen, enz…), de eerste politieke organisatie kondigt zich aan met bvb. de hofmeiers en de Salische wet. Het is het begin van de Middeleeuwen. Het zijn woelige tijden en de ene revolutie volgt de andere op … Et is ook de periode waarin het christendom zich in onze kontreien ontwikkelt. In onze streek is het de heilige Lambertus die het evangelie predikt. Onze gemeente bezit reeds sinds het begin van de 9de eeuw een kerk. Deze bevond zich op de plaats waar nu de St-Pancratiuskerk staat. Momenteel kan men nog steeds de overblijfselen van een Merovingische kerk zien, met name vier zandstenen zuiltjes met bovenaan steenbokkoppen met knobbelige horens die, naar verluid, uniek zijn in België. Zij zijn te zien in het inkomportaal van de kerk. De kerktoren zou uit de 12de eeuw dateren. Momenteel kan men slechts de top ervan aanschouwen. De rest er van werd ingevolge de verschillende verbouwingen volledig begraven.