COVID-19 - Gemeentelijk protocol - Vrije tijd

De sport, cultuur en jeugdverenigingen verbinden zich ertoe om:

 • De basisregels en veiligheidsvoorschriften zoals voorgeschreven door de Nationale Veiligheidsraad te volgen (afstandsregels, handdesinfectie, ontsmetten gebruiksvoorwerpen, dragen van mondmasker…).
 • Bovenop deze voorschriften de protocollen te volgen uitgevaardigd door de respectievelijke Vlaamse sportfederaties, het basisprotocol cultuur van het departement cultuur, jeugd & Media.
 • De richtlijnen van de lokale overheid te volgen.

Dit gemeentelijk protocol omvat specifieke richtlijnen toegevoegd voor de verschillende gemeentelijke accommodaties om de veiligheid van alle deelnemers te verzekeren.

Alle verenigingen verklaren hierbij ook dat zij hun deelnemers/leden/bezoekende clubs tijdig op de hoogte stellen van de bepalingen en eventuele wijzigingen in de toekomst.

Het niet naleven van het gemeentelijk protocol vrije tijd kan leiden tot sancties van de lokale overheid ([tijdelijk] verbod toegang tot de sportinfrastructuur, opschorting van de activiteit, …).

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen gaan in vanaf woensdag 28 oktober om middernacht.

Sport:

 • Sportzalen en voorzieningen mogen geopend blijven voor sportactiviteiten, stages en kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen t.e.m. 12 jaar.
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 personen sporten.
 • Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
 • Zwembaden en fitnesscentra moeten dicht.

Jeugd:

 • Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel.
 • Overnachtingen kunnen niet meer.
 • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.

Cultuur en vrije tijd:

 • Alle cultuurhuizen moeten weer dicht, behalve de bibliotheken.
 • Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
 • Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen niet meer plaatsvinden.

Algemeen

De zes gouden regels moeten ten allen tijden toegepast worden:

 • Was vaak je handen met water en zeep. Geef geen hand of kus. Hoest of nies in je elleboog;
 • Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus: mensen ouder dan 65 jaar - mensen met diabetes of problemen met hart, longen of nieren - mensen die gevoelig zijn voor infecties;
 • Hou 1,5 meter afstand;
 • Draag een mondmasker in de plaatsen waar het verplicht is (bv. op het werk als je geen 1,5 m afstand kan houden, bij de kapper, in de winkels en winkelscentra, in gebedshuizen) en draag een mondmasker op drukke openbare plaatsen;
 • Hou je aan je sociale bubbel van 4 personen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegerekend;
 • Spreek buiten af. Kan dit niet? Verlucht de ruimte dan goed.

Op www.kraainem.be vindt u een link naar de ministeriële besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met alle officiële en recente beslissingen over de coronacrisis.

Personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-infectie doen denken, mogen niet deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden.

Indien een deelnemer of verantwoordelijke van een activiteit mogelijk positief of positief wordt getest op het coronavirus moet de noodplanambtenaar hiervan onmiddellijk verwittigd worden.

Sport

Covidroom

Een Covidroom is aanwezig in de gemeentelijke sporthal, kleedkamer A, zodat een sporter die tijdens een sportles ziek wordt naar deze Covidroom gebracht kan worden. De verantwoordelijke van de sporthal moet hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Sporten in georganiseerd verband

Activiteiten in georganiseerd verband kunnen buiten voor kinderen jonger dan 12 jaar, met bubbels van maximum 50 personen en steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Een registratiesysteem moet bijgehouden worden bij sportlessen. De gegevens moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen en mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden ter bestrijding van COVID-19. De gegevens moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen. Deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Deelnemers die dit weigeren worden niet toegelaten in de sportles.

Niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen kunnen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar. Deze wedstrijden en trainingen mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.

De trainer, begeleider of toezichter van de sportles is verantwoordelijk voor het ontsmetten of reinigen van het gebruikte materiaal na elke sportles.

De sportfederaties hebben elk voor hun sport de criteria van de Nationale Veiligheidsraad voor een heropstart van de sport vertaald in richtlijnen die de sportclubs en sporters dienen te volgen om een veilige heropstart te garanderen:

Individueel sporten

Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 personen sporten. Uitzondering op de tennisvelden: dubbelspel is hier niet toegelaten.

Indoorinfrastructuur

Ingevolge de beslissing van de Vlaamse regering op 27 oktober worden alle indoorsporten voor alle leeftijden verboden vanaf donderdag 29 oktober om middernacht tot nader order.

Sportzalen en voorzieningen mogen geopend blijven voor sportactiviteiten, stages en kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen t.e.m. 12 jaar.

Contact

Verantwoordelijke gemeentelijke sporthal – Anne De Man – 02 720 21 80

Noodplancoördinator Kraainem – Stéphanie Ponthieu – 0473 79 88 82

Schepen van sport – Marie-France Constant – 0484 83 92 38

Cultuur

 • Alle cultuurhuizen moeten weer dicht, behalve de bibliotheken.
 • Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
 • Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen niet meer plaatsvinden.

Verschillende gemeentelijke locaties worden ter beschikking gesteld van de cultuurverenigingen voor hun activiteiten:

 • De Chaudron (Kinnenstraat 72)
 • Kasteel Jourdain (Kasteelweg 4-6)
 • Foyer culturel (Lijsterbessenbomenlaan 3)
 • Zaal Cammeland (Lijsterbessenbomenlaan 3)
 • Klaslokalen in de Franstalige en Nederlandstalige gemeentelijke scholen

Activiteiten in georganiseerd verband kan met een maximum van 50 personen en steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter, zolang de ruimte groot genoeg is om de afstandregels van 1,5 meter te kunnen respecteren. Het departement cultuur, jeugd en media hanteert daarbij 4m² per persoon voor zittende activiteiten en 10m² per persoon voor activiteiten met beweging.

Een registratiesysteem moet bijgehouden worden bij culturele activiteiten. De gegevens moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen en mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden ter bestrijding van COVID-19. De gegevens moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen. Deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Deelnemers die dit weigeren worden niet toegelaten in de activiteit/les.

De mondmaskerplicht geldt in alle publieke toegankelijke delen van openbare ruimtes voor +12  jarigen. Verder is het mondmasker verplicht wanneer de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Dit betekent dat elke bezoeker in de verschillende locaties/accommodaties verplicht is om een mondmasker te dragen in alles wat hij doet naast het beoefenen van zijn activiteit: naar het toilet gaan, zich verplaatsen in de locatie, de zaal waar de activiteit plaatsvindt verlaten,… Indien de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden en het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij het bespelen van een instrument) dienen beschermingswanden te worden voorzien.

 Deelnemers die het gebouw binnenkomen zijn verplicht hun handen te ontsmetten aan de ingang van de locatie.

Toeschouwers/ouders/grootouders/... zijn niet toegestaan in de verschillende gemeentelijke locaties. Enkel de deelnemer en de begeleiders zijn toegelaten. Bij privélessen zijn de ouders van de deelnemer toegelaten.

De inschrijvingen en informatiemomenten gebeuren telefonisch of digitaal. Er worden geen inschrijvingen of informatiemomenten gegeven in de locaties zelf.

De verschillende gemeentelijke locaties zijn geen verzamelplaats voor deelnemers. De deelnemers worden maximum 10 minuten voor de aanvang van de les/activiteit verwacht in de locatie.

De afhaling en ophaling van de deelnemers voor of na een les/activiteit gebeurt zo veel mogelijk buiten de gemeentelijke locaties.

De toiletten aanwezig in de verschillende locaties zijn toegankelijk voor de begeleiders en de deelnemers. De verantwoordelijke van de activiteit/les is verantwoordelijk voor het ontsmetten van de toiletten voor en na de les/activiteit.

Het materiaal die gebruikt/aangeraakt wordt tijdens de les/activiteit moet steeds gereinigd/ontsmet worden voor en na elke les/activiteit. De verantwoordelijke van de activiteit/les is verantwoordelijk voor het reinigen/ontsmetten van het materiaal.

In alle gemeentelijke locaties ter beschikking van de cultuurverenigingen moet er aandacht besteed worden aan de regelmatige en goede verluchting van de zalen vooraf, tijdens en na de activiteit. Een CO2 meter zal voorzien worden in elke zaal. De verantwoordelijke van de activiteit/les moet toezien of de luchtkwaliteit voldoet aan de veiligheidsnormalen:

 • De indicator op de CO2 meter moet onder de 800 ppm blijven

Zodra het maximum ppm overschreden wordt moeten de deelnemers de zaal verlaten.

De verantwoordelijke van de les/activiteit is verantwoordelijk voor de deelnemers van zijn les/activiteit en dient hiervoor toezicht te houden tot de laatste deelnemer de locatie verlaten heeft.

Specifieke maatregelen

Een aantal specifieke activiteiten in de cultuursector houden een verhoogd risico op overdracht van druppels en infectie in en vragen daarom extra aandacht en specifieke maatregelen.

Zang:

 • Het verdient de voorkeur om activiteiten buiten te laten doorgaan, waar een goede natuurlijke ventilatie is;
 • Er wordt een standaard afstand van 2 meter voorzien tussen de deelnemers;
 • Koren moeten altijd een mondmasker dragen en houden bijkomend 2 meter afstand;
 • Individuele zangers die naar elkaar toe zingen houden een afstand van 2 meter en bijkomend een mondmasker;
 • Indien er contact tussen de deelnemers nodig is wordt deze contacttijd beperkt tot het minimum. Bij langdurige contacten moet een mondmasker gedragen worden;
 • Beschermingswanden kunnen gebruikt worden om de afstanden van 2 meter te beperken maar mondmaskers moeten de voorkeur uitdragen;
 • Er wordt geen werkmateriaal gedeeld. Indien dit niet anders kan moet deze steeds tussendoor ontsmet/gereinigd worden;
 • De vloer, het decor en de rekwisieten worden beschouwd als werkmiddelen en worden periodiek ontsmet met desinfecterende middel.

Blaasinstrumenten:

 • Het verdient de voorkeur om activiteiten buiten te laten doorgaan, waar een goede natuurlijke ventilatie is;
 • Een afstand van 2 meter moet tussen elke deelnemer gewaarborgd worden. Deze afstand kan verkleind worden tot 1,5 meter indien er tussen elke deelnemer een beschermingswand wordt geplaatst;
 • Vloeistoffen moeten opgevangen worden in wegwerpdoeken;
 • De vloer waarop blaasinstrumenten werden gebruikt moet extra schoongemaakt worden na elke les/activiteit;
 • Instrumenten mogen niet uitgewisseld worden tussen verschillende muzikanten. Indien dit onvermijdelijk is, mag het instrument gedurende 72 uur niet worden gebruikt om er zeker van te zijn dat het instrument niet langer met het virus besmet is. Het mondstuk moet altijd ontsmet worden voor gebruik door een ander persoon, ook na 72 uur.

Fysiek contact bij dans, toneel, bewegingsexpressie, …:

 • Het verdient de voorkeur om activiteiten buiten te laten doorgaan, waar een goede natuurlijke ventilatie is;
 • Hou fysiek contact occasioneel. Personen waarmee je fysiek contact hebben tellen mee in de sociale bubbel van 5 personen;
 • Vermijd het aanraken van elkaars gezicht;
 • Draag een mondmasker;
 • Hygiënemaatregelen voor en na het fysiek contact zijn zeer belangrijk;
 • De vloer wordt extra schoongemaakt, zeker indien er veelvuldig contact geweest is met ontblote lichaamsdelen (blote voeten,…).

Cultuurvergaderingen

Vergaderingen of bijeenkomsten in de diverse gemeentelijke locaties zijn mogelijke na toelating van het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag moet, minstens 14 dagen voor de vergadering of bijeenkomst, per e-mail of via post gericht worden naar het college van burgemeester en schepenen.

Contact

Noodplancoördinator Kraainem – Stéphanie Ponthieu – 0473 79 88 82

Schepen van Cultuur NL  – Johan Forton – 0496 25 90 71

Schepen van Cultuur FR – Elisabeth de Foestraets d’Ursel – 0475 81 59 36