Concessie aanvragen of verlengen

Conform de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2023 worden alle graven en nissen waarvan de begravingstermijn is/gaat verlopen, aangeplakt voor een periode van 1 jaar. Tijdens deze periode, te rekenen vanaf de datum van aanplakking, heb je de mogelijkheid om de begravingstermijn te verlengen. Indien er geen verlenging wordt aangevraagd, zal het graf/de nis verwijderd worden.

Concreet heb je de volgende mogelijkheden:

 • Indien het om een niet geconcedeerd perceel (oorspronkelijke begravingstermijn van 10 jaar) gaat: je kan, mits ontgraving en verplaatsing naar een ander perceel, een concessie van 20 jaar of 50 jaar aanvragen.
 • Indien het om een concessie (oorspronkelijke begravingstermijn van 20 jaar of 50 jaar) gaat: je kan een hernieuwing aanvragen voor een termijn van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste geldige dag van de huidige concessie.
 • je kan kiezen voor een stopzetting waarna het graf/de nis zal verwijderd worden. Wanneer het een urne betreft, kan je dan kiezen om de as te laten verstrooien op de strooiweide van de begraafplaats of de urne thuis bewaren.

Hoe aanvragen?

Je kan je beslissing (verlenging of stopzetting) als volgt meedelen:

Kostprijs

Bij de verlenging van een bestaande concessie (oorspronkelijke begravingstermijn van 20 jaar of 50 jaar):

 • volle grond / urneveld / columbarium – 1 persoon: 400 euro voor 20 jaar
 • volle grond / urneveld / columbarium – 2 personen: 800 euro voor 20 jaar

De termijn van de aangekochte concessie begint te lopen vanaf de laatste geldige dag van de concessie.

 • Een concessie aan te kopen van 20 jaar – volle grond – 1 persoon: 400 euro
 • Een concessie aan te kopen van 20 jaar – volle grond – 2 personen: 800 euro
 • Een concessie aan te kopen van 50 jaar – volle grond – 1 persoon: 1000 euro
 • Een concessie aan te kopen van 50 jaar – volle grond – 2 personen: 2000 euro
 • Een concessie aan te kopen van 50 jaar – volle grond – 3 personen: 3000 euro
 • Een concessie aan te kopen van 50 jaar – grafkelder – 2 personen: 2000 euro
 • Een concessie aan te kopen van 50 jaar – grafkelder – 3 personen: 3000 euro
 • Een concessie aan te kopen van 20 jaar – urneveld – 1 urne: 400 euro
 • Een concessie aan te kopen van 20 jaar – urneveld – 2 urnen: 800 euro
 • Een concessie aan te kopen van 50 jaar – urneveld – 1 urne: 1000 euro
 • Een concessie aan te kopen van 50 jaar – urneveld – 2 urnen: 1500 euro
 • Een concessie aan te kopen van 50 jaar – urneveld – 3 urnen: 2000 euro
 • Een concessie aan te kopen van 20 jaar – columbarium – 1 urne: 400 euro
 • Een concessie aan te kopen van 20 jaar – columbarium – 2 urnen: 800 euro
 • Een concessie aan te kopen van 50 jaar – columbarium – 1 urne: 1000 euro
 • Een concessie aan te kopen van 50 jaar – columbarium – 2 urnen: 1500 euro
 • Een concessie aan te kopen van 50 jaar – columbarium – 3 urnen: 2000 euro

Een bijkomende ontgraving -en verplaatsingskost van 1000 euro voor een graf en 500 euro voor het columbarium zal aangerekend worden indien u een concessie aankoopt.

Afhandeling

Na goedkeuring van je aanvraag zal je de betaalgegevens ontvangen alsook de informatie over het verdere verloop van de procedure.

E-loket

 • Aanvraag hernieuwing / stopzetting vervallen concessie

  Formulier
 • Aanvraag concessie of stopzetting van niet-geconcedeerd graf / nis

  Formulier