Burenbemiddeling

Burenbemiddeling is er om de communicatie met uw buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.

Opgelet:
Burenbemiddeling treedt NIET in de plaats van de politie of het gerecht. Burenbemiddeling komt NIET tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door een rechtbank. Burenbemiddeling wil juist VOORKOMEN dat burenconflicten escaleren en zo bij politie of gerecht terechtkomen.

Hoe werkt burenbemiddeling?

U neemt contact op met de coördinatie burenbemiddeling en schetst het probleem. U wordt doorverwezen naar een bemiddelaar die naar uw verhaal zal luisteren. Nadien neemt hij contact op met uw buur en luistert ook naar zijn verhaal. Vervolgens worden jullie samen uitgenodigd om het probleem uit te praten en te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. De bemiddelaars nemen een NEUTRALE positie. Ze brengen de buren samen, leiden het gesprek en waken erover dat ieder de kans krijgt om zijn standpunt, emoties, frustraties en verwachtingen onder woorden te brengen.

Basisprincipes van burenbemiddeling

Essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat ieder bereid is om rond de tafel te gaan zitten en met elkaar te praten. De deelname zal dus altijd gebaseerd zijn op ieders vrijwilligheid. Burenbemiddeling is gratis, en de bemiddelaars zullen altijd onpartijdig zijn. De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk. Niet alleen de bemiddelaars zullen hiervoor absolute discretie garanderen, de beide partijen zullen daar natuurlijk ook moeten voor zorgen.

Win-win, ook voor morgen

Op langere termijn zal de burenbemiddeling niet alleen een oplossing helpen vinden voor het bestaande probleem vandaag. Eens het contact met de buur hersteld is kunnen spanningen of problemen in de toekomst gemakkelijker vermeden worden, want de dagdagelijkse problemen worden opnieuw bespreekbaar.

Hoe kan u een beroep doen op bemiddeling?

Sinds 1 januari 2020 wordt de burenbemiddeling georganiseerd voor de gemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem samen.

Contacteer de dienst burenbemiddeling op 0475 93 90 15 (maandag tot en met vrijdag tussen 11.00u en 15.00u) of via burenbemiddeling@wokra.be.

Opleiding burenbemiddeling voor (vrijwillige) bemiddelaars

Van maart tot en met april 2021 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) de opleiding tot burenbemiddelaar in Relegem (Asse).

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door 2 goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund. 

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak. 

De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle 6 opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een beter samenleven kan een aanvraag indienen. Zie ook www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool – vaardigheden) of www.vlaamsbrabant/burenbemiddeling. Meer informatie kan je vragen via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of telefonisch 016 26 78 41.

De opleiding in het voorjaar 2021 is gepland op:

  • maandag 8 maart 2021            9:00 – 17:00u
  • vrijdag 12 maart 2021             9:00 – 17:00u
  • vrijdag 19 maart 2021             9:00 – 17:00u
  • vrijdag 26 maart 2021             9:00 – 17:00u
  • vrijdag 2 april 2021                 9:00 – 17:00u
  • maandag 19 april 2021            9:00 – 17:00u

Inschrijven kan na aanvraag via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.

Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek.

Na dit gesprek word je al dan niet toegelaten tot de opleiding.