Brononderzoek

Brononderzoek

In tegenstelling tot de Federale contacttracing gaat het lokaal brononderzoek na waar je de laatste 10 dagen fysiek bent geweest. De federale contacttracing gaat na met wie je de laatste 10 dagen contact hebt gehad.

Het lokale brononderzoek is dus complementair aan de federale contacttracing en heeft als doel om eventuele besmettingshaarden op het grondgebied van de gemeente op te sporen.

Indien je positief getest werd ga je dus 2 keer gecontacteerd worden: een eerste keer door de Federale contacttracers en een tweede keer door het lokale belteam van brononderzoekers.

Het is uiterst belangrijk dat indien je opgebeld wordt in het kader van brononderzoek, je zo nauwkeurig mogelijk de locaties meldt waar je de laatste 10 dagen bent geweest.

Het brononderzoek is confidentieel en de gegevens worden enkel gebruikt in het kader van dit onderzoek. Alvast bedankt voor je medewerking.