Boom in woongebied

Via het onderstaande formulier kan je een kapaanvraag opstellen voor een boom in woongebied. De verantwoordelijke van team milieu zal ter plaatse komen om de situatie en de aanvraag te onderzoeken, en maakt vervolgens een advies op voor het College van Burgemeester en Schepenen. Je krijgt naderhand de beslissing toegestuurd.

De te vellen boom zal hoogstwaarschijnlijk moeten worden gecompenseerd. Via onderstaande lijsten kan je een nieuwe klimaatboom kiezen. De boomsoorten die goed de droogte en hitte verdragen en die extra bijdragen aan het klimaat, hebben krijgen drie sterretjes (***).

In de lijst staan zowel inheemse bomen, cultivars als uitheemse bomen.

Door een inheemse boom of een cultivar van een inheemse boom te planten, werk je zowel aan een beter klimaat als aan het verhogen van de biodiversiteit in je tuin. Inheemse bomen en cultivars staan in het groen gemarkeerd.

De (klimaat)bomen zijn gerangschikt volgens de grootte van de tuin:

  • categorie 1 – grote tuin
  • categorie 2 – middelgrote tuin
  • categorie 3 – kleine tuin

Naast de wetenschappelijke en Nederlandse naam wordt de hoogte en de breedte vermeld die de klimaatbomen op volwassen leeftijd zullen bereiken.

Kies een boom die op de locatie die je voor ogen hebt past. Zo moet de boom later niet onnodig gesnoeid - of in het slechtste geval gekapt –worden, omdat de kruin te breed wordt.

Tips