Algemeen directeur

Algemeen directeur Joëlle Eggermont.

De algemeen directeur, hoofd van de gemeentelijke administratie, staat in voor de werking van de diensten van de gemeente en van het OCMW bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Ze is bovendien bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer en voor het organisatiebeheersingssysteem.

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing.

De algemeen directeur adviseert de verschillende bestuursorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Zij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan zij kennis heeft en zorgt ervoor dat de vermeldingen die de regelgeving voorschrijft in de beslissingen worden opgenomen.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen  en de gemeenteraad bij en is verantwoordelijk voor het opstellen en het bewaren van de notulen en verslagen van beiden.

Openingsuren en contact

Team secretariaat

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
info@kraainem.be