Adoptiepremie

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 januari 2020 besloten om een adoptiepremie toe te kennen aan de ouders die een kindje adopteren.

De adoptiepremie wordt toegekend op voorwaarde dat:

  • De adoptiebeslissing werd erkend en geregistreerd in de Databank Akten Burgerlijke Stand.
  • De adoptant(en) op de dag van uitwerking van de adoptiebeslissing sedert ten minste één jaar is/zijn ingeschreven in het bevolking- of vreemdelingenregister van Kraainem.
  • Het kind waarvoor de premie wordt aangevraagd maximum 12 jaar oud is.

De premie bedraagt 110 euro per kind.

De adoptiepremie dient aangevraagd te worden binnen de twaalf maanden na de datum van inschrijving van de adoptie. Het aanvraagformulier wordt automatisch toegestuurd na inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Kraainem.