Infomarkt: ruimtelijk uitvoeringsplan Pikdorenveld

Deze activiteit is niet actueel.
Kom de start- en procesnota van het RUP Pikdorenveld inkijken op woensdag 20 december.

Wanneer

  • wo 20 december 2023
     
     Van 16.30 uur tot 20.30 uur

Waar

naam
Agora
adres
Patronaatstraat 9
1950 Kraainem

Info

Onze gemeente besliste tot de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Pikdorenveld’. Het RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Kraainem waarin recent enkele passages werden geschrapt.

Met dit RUP wenst de gemeente het openruimtegebied Pikdorenveld eenduidig te bestendigen als
openruimtekamer en kwaliteitsvoller te maken door de bescherming van de agrarische structuur en met de uitbreiding van de groenelementen doorheen het gebied. In de eerste fase van de RUP-procedure werden de plandoelstellingen geformuleerd. Voor deze plandoelstellingen werd onderzocht of er – door de uitvoering – aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden. Op 24 oktober 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de eerste fase goed.

De start- en procesnota van het RUP Pikdorenveld kunnen vanaf 18 december 2023 tot en met 15 februari 2024 geraadpleegd worden bij team omgeving in het gemeentehuis of op www.kraainem.be. Reacties op deze startnota kan je uiterlijk op 15 februari 2024 per post bezorgen (Arthur Dezangrélaan 17, 1950 Kraainem), tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis of digitaal via omgeving@kraainem.be

We voorzien tijdens de raadplegingsperiode een participatiemoment onder de vorm van een infomarkt. Deze vindt plaats in de Agora op woensdag 20 december 2023, doorlopend van 16.30 tot 20.30 uur.

Je kan het dossier online raadplegen via dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/b71efbb5-f084-4d7c-81d8-60ca4e6b6ca1

Alle activiteiten

Organisatie