Aanvraag publicatie evenementen

Wil je wat extra promotie voor je evenement dat plaatsvindt in Kraainem? Je kan een aanvraag indienen voor de publicatie van je evenement op onze digitale borden, website en Facebook-pagina.

Het grondgebied van Kraainem telt 2 digitale aankondigingsborden (lichtkranten) en enkele digitale borden van Clear Channel die je aan de kant van de weg ziet staan. 

Voor wie?

 • het lokaal bestuur en de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde evenementen van externe organisaties of verenigingen;
 • het OCMW;
 • de twee gemeentelijke scholen : GBS en Diabolo;
 • verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandstalige of Franstalige jeugdraad;
 • verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandstalige of Franstalige sportraad;
 • verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandstalige of Franstalige cultuurraad;
 • verenigingen die opgenomen zijn in de laatste editie van de brochure cultuur en sport.

Voorwaarden

De activiteiten moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

 • de activiteit heeft plaats op het grondgebied van de gemeente Kraainem;
 • de activiteit is toegankelijk voor iedereen;
 • de activiteit draagt geen politieke of religieuze boodschap uit en is niet in strijd met de goede zeden;
 • de activiteit heeft een occasioneel karakter en vindt dus niet dagelijks, wekelijks of maandelijks plaats.

Hoe aanvragen?

Kostprijs

Gratis

Meer info

Vragen? Contacteer communicatie@kraainem.be

Openingsuren en contact:

Team communicatie & participatie

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
communicatie@kraainem.be