Aankomsten en verhuizen

Aankomsten en adresveranderingen dienen te worden aangegeven op de bevolkingsdienst van de (nieuwe) gemeente. Dit moet gebeuren eens men er woont en maximum 15 dagen na de verhuis. De aangifte kan door één familielid gedaan worden voor het ganse gezin als dit gezin van hetzelfde adres komt.

De wijkagent ontvangt hiervan melding en onderzoekt of het over een werkelijk verblijf gaat op het aangegeven adres. Indien u 2 weken na de aangifte geen nieuws zou hebben van de wijkagent kan u best contact nemen met de Politiezone Wokra.

Als u gaat samenwonen met iemand die reeds op dit adres woont, zal de politieagent deze vragen een schriftelijke toelating te ondertekenen. Denk er in dit geval ook aan een eventuele verandering van referentiepersoon mee te delen aan het gemeentebestuur. De referentiepersoon is diegene die een openbare dienst dient te contacteren voor zaken aangaande het gezin.

De wijkagent laat een brief met zijn bevindingen in de brievenbus en dient verslag hiervan over te maken aan de bevolkingsdienst.

Na ontvangst van het verslag van de wijkagent krijgt u een oproep van de bevolkingsdienst met de nodige inlichtingen voor de adres wijziging te laten uitvoeren op uw elektronische identiteitskaart of verblijfskaart, Eveneens voor het bekomen voor het bekomen van een nieuwe elektronische identiteitskaart of eerste verblijfskaart.

De adresverandering op het inschrijvingsbewijs van een motorvoertuig gebeurt op de bevolkingsdienst van het gemeentehuis.

 • Verhuizen vanuit een andere Belgische gemeente naar Kraainem

  Belgen :
  Belgen ontvangen een tiental dagen na ontvangst van het verslag van de wijkagent een oproep van de bevolkingsdienst met de nodige inlichtingen voor het bekomen van een nieuwe identiteitskaart indien u niet in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart. Wanneer u reeds houder bent van een elektronische kaart moet u zich aanbieden aan het loket op het gemeentehuis.

  Indien u dringend documenten nodig hebt met uw nieuwe adres dan kan u contact nemen met deze dienst op het telefoonnr. 02 719 20 50.

  Vreemdelingen:
  Vreemdelingen die reeds in het bezit zijn van een identiteitsbewijs afgeleverd door het vorige gemeentebestuur kunnen zich met de brief van de wijkagent en een foto onmiddellijk aanbieden op de bevolkingsdienst om hun kaart te laten vernieuwen.

  Internationale ambtenaren (UE en anderen) en hun familie die een identiteitskaart ontvingen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zijn vrijgesteld van aanbieding op het gemeentehuis; zij worden in de registers vermeld op informatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

  die nog niet in het bezit van een Belgisch identiteitsbewijs nemen best contact met de bevolkingsdienst op het telefoonnr. 02 719 20 52 voor het vervolg van de inschrijvingsprocedure.

  Vraag de bevolkingsdienst even na te gaan of vorige inwoners hun adresverandering reeds hebben aangegeven

 • Verhuizen vanuit het buitenland naar Kraainem

  Nieuwe inwoners van Belgische nationaliteit:

  Nieuwe inwoners van Belgische nationaliteit ontvangen een tiental dagen na ontvangst van het verslag van de wijkagent een oproep van de bevolkingsdienst met de nodige inlichtingen voor het bekomen van een nieuwe identiteitskaart..

  Indien u dringend documenten nodig hebt met uw nieuwe adres dan kan u contact nemen met deze dienst op het telefoonnr. 02 719 20 50

  Nieuwe inwoners van vreemde nationaliteit:

  Nieuwe inwoners van vreemde nationaliteit nemen best contact met de bevolkingsdienst op het telefoonnr. 02 719 20 52 voor het vervolg van de inschrijvingsprocedure en het bekomen van een verblijfsbewijs.

  Internationale ambtenaren (EU en anderen) en hun familie die een identiteitskaart ontvangen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zijn vrijgesteld van aanbieding op het gemeentehuis; zij worden in de registers vermeld op informatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

  Vraag de bevolkingsdienst even na te gaan of vorige inwoners hun adresverandering reeds hebben aangegeven.

 • Verhuizen binnen Kraainem

  U kunt u zich met de brief van de wijkagent aanbieden op de bevolkingsdienst van de gemeente om uw identiteitskaart te laten aanpassen. 

  • Aanmelden met elektronische identiteitskaart om het adres op de chip te laten veranderen
  • Inwoners van vreemde nationaliteit hebben een nieuw identiteitsbewijs nodig en dienen zich aan te bieden met een foto.

  Vraag ook even na te gaan of vorige bewoners hun adresverandering reeds hebben aangegeven.

E-loket

Openingsuren en contact

Dienst Burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be

Politie WOKRA

adres
Molenweg 20
1970 Wezembeek-Oppem
tel.
02 766 18 18 of 101 in nood
fax
02 766 18 99
e-mail
politie@wokra.be
website
www.wokra.be