De Normandische bezettingen en het ontstaan van Kraainem

Op het einde van de 9e plunderen de Noormannen onze gebieden. Zij trachten Gent in te nemen maar de stad houdt stand. Desalniettemin verwoesten zij de abdijen van St. Bavo en St. Pieter in Gent. Hun plundertochten brengen hen tot Luik en Leuven waar zij in 891 door de Germaanse koning verslagen worden. Het grondgebied Kraainem was destijds, zoals zovele andere van de huidige gemeenten, eigendom van de Gentse St. Baafs, abdij die op haar beurt eigendom was van de Graaf van Vlaanderen, Arnold de Oude. Omstreeks 940 schenkt de Graaf van Vlaanderen ons grondgebied aan Graaf de Wijnen, zijn schoonzoon. De familie de Wijnen regeert over Kraainem tot de 12de eeuw. Het was een zeer machtige familie die eigenaar was van de abdij van Affligem evenals van domeinen in Moorsel, Sterrebeek en Stokkel. De naam "CRAYENHEM" ontstaat. Sommige bronnen geven aan dat deze naam zou ontstaan zijn uit “Kraaien-heem” of verblijfplaats van kraaien (destijds verbleven er in onze streek zeer veel van deze vogels). Een andere mogelijkheid is dat de naam afkomstig is van "Land van het Kruis" (Kruishem) maar dit alles doet weinig ter zake. Kraainem is in die tijd een oord waar veel rijke handelaars halt houden op hun reis doorheen Vlaanderen naar het Germaanse rijk. De villa van Kraainem wordt eveneens veel aangedaan door allerhande reizigers. Naast de oude Romeinse heirbaan, ook wel "Keulse baan" genoemd, ontstaat er langsheen de Woluwe een nieuwe baan tot Machelen waar de Woluwe samenvloeit met de Zenne.

In die periode bestond de gemeente uit drie delen die heden ten dage nog bestaan :

  • NEER KRAAINEM : (Laag Kraainem) - Het huidige Statieplein en omgeving.
  • HOOG KRAAINEM : - Het huidige gemeentehuis en omgeving. Op deze plaats bevond zich destijds de woning van de Heren van Kraainem. Neer Kraainem en Hoog Kraainem waren met elkaar verbonden door een baan die zich ongeveer situeert op de plaats waar de Jozef Van Hovestraat en de Lijsterbessenbomenlaan gelegen zijn (de Kraainemse Steenweg - Kraainemse Kassei) . Op deze oude baan vond men destijds veel cafés.
  • STOKKEL : - STOKKEL strekte zich toen uit, ongeveer van de Tervurenlaan tot de Hebronlaan. Het was een uitgestrekt woud (huidige Zoniënwoud) met middenin een groot pachthof (dit situeerde zich op de plaats waar zich momenteel de Pachthoevestraat bevindt, nabij de Dumonplein. Hoog Kraainem was door een straat met Stokkel verbonden. Destijds gingen de mensen langs deze straat naar Stokkel om brandhout te sprokkelen. Ter gelegenheid gingen ze er ook jagen (of stropen). Op de plaats waar zich destijds deze baan bevond werden later de Stokkelstraat en de Astridlaan aangelegd.

Op het einde van de 11de eeuw waren de Heren van Kraainem onderworpen aan de Hertog van Brabant. Zij hadden bezittingen in Zaventem en waren de "beschermers" van de abdij van Nijvel.

Op godsdienstig vlak hing Kraainem af van het bisdom van Kamenrijk.